Podjela imovine nakon razvoda

 

PITANJE: Podjela imovine nako razvoda

 

Edita

U fazi sam razvoda braka. Suprug i ja imamo dvoje punoljetne djece i vlasnici smo stana, ali imamo i kredit koji je na moje ime a on je prvi zirant. Za taj kredit smo kupili dionice koje su izgubile na vrijednosti. Placali smo kredit popola ali on sada nece da to cini. On zeli da se stan proda i da se kredit izmiri. Ja zelim i dalje placati kredit popola a da se stan prevede na djecu. On hoce da tuzi za podjelu imovine i obaveza. Postoji li nacin da se stan sacuva i da sud ne presudi u njegovu korist. Ja bih svoju polovinu stana prevela odmah na djecu ako to mogu. Hvala

 

 


 

ODGOVOR:  

Predrag Ilić dipl. iur.

Obiteljski zakon propisuje da je bračna stečevina imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine.Prema tome stan koji ste kupili za vrijeme trajanja bračne zajednice imovinom stečenom radom za vrijeme te zajednice jest bračna stečevina i prema zakonu se dijeli na jednake djelove, osim ako se drugačije dogovorite. Kredit banke morate i nadalje plaćati , s time da ste za banku Vi dužnik jer ste sa bankom potpisali ugovor a tek ukoliko se kredit ne plaća banka može pokrenuti postupak prisilne naplate kredita iz vrijednosti stana na kojem je hipoteka. Ukoliko suprug ne bi sudjelovao u plaćanju ,Vama bi ostalo pravo zahtjevati od njega plaćanje 1/2 rate. Međutim , to bi značilo da Vi morate platiti ratu a onda protiv njega podnositi tužbu radi plaćanja 1/2 dijela dospijelih i plaćenih rata.Vi možete svoju polovicu stana prenijeti na djecu (ukoliko dobijete suglasnost Centra za socijalnu skrb, a bez te suglasnosti je ugovor nevaljan) , međutim i dalje ostaje hipoteka temeljem koje banka ima pravao na namirenje iz vrijednosti stana.Dakle, stan možete sačuvati jedino ako se kredit plaća , i to u 1/2 dijela svaki supružnik.

 

 


 Ovdje možete postaviti pitanje pravniku


MOLIMO VAS DA PRIJE POSTAVLJANJA PITANJA POTRAŽITE MOGUĆI ODGOVOR U NAŠOJ BAZI VEĆ POSTAVLJENIH PITANJA I ODGOVORA

 

Stjecanje vlasništva - ovrha na nekretnini

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu