Braća i nasljedstvo

 

PITANJE:
 

Brat i ja jedini smo zakonski nasljednici iza pokojnog oca .(majka je umrla prije njega). Na ostavinskoj raspravi saznao sam da je otac zaključio sa bratom ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim je obiteljsku kuću ostavio iza smrti bratu. Ugovor o doživotnom uzdržavanju zaključen je 5 mjeseci prije očeve smrti, a otac je bolovao od karcinoma te se dvije godine liječio uz primjenu kemoterapije. Zanima me da li je takav ugovor valjan obzirom na vrijeme njegova trajanja i obzirom na očevu bolest od koje je umro?


ODGOVOR:
 

Predrag Ilić dipl. iur.Ugovor o doživotnom uzdržavanju je ugovor kojim se jedna strana davatelj uzdržavanja) obvezuje da će drugu stranu ili trećeg (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje vlasništva odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja. Ugovor o doživotnom uzdržavanju mora biti zaključen u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda ili solemniziran po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju po svojoj prirodi jest aleatoran pravni posao (lat. alea = kocka),  što znači da je vrijeme njegova trajanja neizvjesno jer je neizjvesno vrijeme trajanja života primatelja uzdržavanja. Stoga , u Vašem slučaju činjenica da je ugovor zaključen 5 mjeseci prije očeve smrti nije bitna za valjanost ugovora. Međutim, ukoliko je zdrastveno stanje primatelja uzdržavanja u vrijeme zaključenja ugovora  takovo da nastupanje smrti po redovnom tijeku stvari predstavlja izvjesnu činjenicu kroz relativno kratko vrijeme tada bi to mogao biti razlog za nevaljanost ugovora. Da bi se to utvrdilo potrebno je u redovnom sudskom postupku provesti medicinsko vještačenje po vještacima odgovarajuće medicinske struke koji bi dali odgovor na pitanje da li je priroda bolesti od koje je bolovao Vaš otac bila takova da je skora smrt bila izvjesna i da li je davatelj uzdržavanja kao prosječan čovjek to mogao znati. Ukoliko bi se utvrdilo da je to tako ugovor bi bio ništetan, te bi Vi u ostavinskom postupku mogli nasljeđivati imovinu koja je bila predmet ugovora.


 

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu