Imovina stečena u braku

 

PITANJE:

Koja se imovina stečena u braku dijeli a koja ne? Da li imovina koja je nasljeđena u braku ulazi u bračnu stečevinu, i da li se u predbračnom ugovoru može ugovoriti da je to imovina samo onog supružnika koji ju je naslijedio.


ODGOVOR:
 

Predrag Ilić dipl. iur.Imovina bračnih drugova  dijeli se na bračnu stečevinu i na vlastitu imovinu, a prava i obveze bračnih drugova glede imovine propisana su u Obiteljskom zakonu u odredbama članka 247. do 257.

Obiteljski zakon propisuje da je bračna stečevina imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Također , zakon propisuje da su bračni drugovi suvlasnici u jednakim djelovima u bračnoj stečevini, osim ako nisu drugačije ugovorili. Prema tome , imovina stečena radom za vrijeme trajanja braka jest bračna stečevina koaj se dijeli na jednake djelove. Stjecanje radom ne znači da oba bračna druga moraju biti formalno zaposlena i stjecati dohodak, već se misli na rad koji je usmjeren za korist bračnog i obiteljskog života u smislu stjecanja imovine , održavanja imovine , brige oko zajedničkog kućanstva , odgoja djece, i sl. Odredbe zakona o imovini bračnih drugova dispozitivne su naravi pa stoga bračni drugovi mogu ugovoriti podjelu imovine na drugačiji način od onog propisanog zakonom. Dakle , mogu ugovoriti što je bračna stečevina a što vlastita imovina bračnih drugova ili mogu ugovoriti drugačiji suvlasnički omjer na bračnoj stečevini tako da jedan bračni drug ima veći dio u suvlasništu od drugog na cijeloj imovini ili na dijelu imovine i sl.

Nadalje , zakon propisuje da imovina koju bračni drug ima u trenutku sklapanja braka ostaje njegova vlastita imovina , te da je sva imovina koja nije stečena radom za vrijeme trajanja braka također vlastita imovina bračnog druga. To znači da imovina koja je naslijeđena tijekom braka jest vlastita imovina bračnog druga koji ju je naslijedio. Bračnim ugovorom mogu se urediti imovinskopravni odnosi na postojećoj imovini i na budućoj imovini, dakle , bračni drugovi mogu unaprijed odrediti koliki će dio buduće imovine svakome od njih pripasti, s time da bračni ugovor mora biti zaključen u pisanoj formi sa ovjerenim potpisima bračnih drugova. Bračnim ugovorom mogu ugovoriti način upravljanja i raspolaganja imovinom s time da takove odredbe ugovora imaju učinak prema trećima samo ako su upisane u zemljišne knjige.

 


Ovdje možete postaviti pitanje pravniku

Video - Adaptacije stanova u Zagrebu